top of page

ALGEMENE REGELS

A1. De Honda Camino Community Facebook groep / website / toerritten / meetings zijn een onderdeel van Honda Camino community. Een door de BElgian Historic Vehicle Association (BEHVA voorheen BFOV) en sinds 2014 erkende Oldtimer bromfiets club. Onder de vorm van een feitelijke vereniging.

A2. Men kan Full Club Member worden van Honda Camino Community en op die manier van een aantal voordelen genieten. Zo wordt een een Full Member automatisch lid van het BEHVA. De lidmaatschapsbijdrage aan de club bedraagt 25,00 euro per jaar/seizoen. Een jaar/seizoen start steeds op 1 maart en eindigt het jaar daaropvolgend op 28/29 februari. De lidmaatschapsbijdrage is steeds forfaitair en ondeelbaar tot en met 31 oktober. Als men aansluit als Full Member na 31 oktober in een lopend seizoen, wordt er met een deelpremie gewerkt. Waarbij vanaf 1 november een lidmaatschapsbijdrage wordt gevraagd van 35,00€. Dit bedrag omvat 10,00€ voor de resterende vier maanden van het seizoen + 25,00€ voor het volledige daaropvolgend seizoen. Wordt men full Member vanaf 1 januari wordt een lidmaatschapsbijdrage wordt gevraagd van 30,00€. Dit bedrag omvat 5,00€ voor de twee resterende maanden van het seizoen + 25,00€ voor het volledige daaropvolgend seizoen. Lid worden kan op eenvoudig verzoek en door een lidmaatschapsaanvraag in te vullen, zich integraal akkoord te verklaren met de kernwaarden en groepsregels. Na ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage zal U als nieuw lid een bevestigingsmail ontvangen,met de datum waarop uw lidmaatschap is ingegaan en tot wanneer het geldig is. Eveneens wordt in de bevestigingsmail uw persoonlijk H.C.C nummer en uw persoonlijk BEHVA nummer meegedeeld. Voor elk Full Club Member betaald Honda Camino Community een bijdrage aan het BEHVA. Het restant van uw lidmaatschapsbijdrage wordt aangewend ter financiering van de clubwerking (administratie, webhosting,volgwagens op toerritten,merchandise,organiseren van bijeenkomsten enz…)

A3. Binnen de club, kortom op elke gelegenheid waar clubleden en sympathisanten elkaar ontmoeten dragen wij respect voor ieders eigenheid hoog in het vaandel. Discriminerend, racistisch, haatdragend of pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht op deze regel een inbreuk worden vastgesteld kan dat leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de club en het weerhouden van deelname aan groepsactiviteiten. Wij maken op dit punt geen onderscheid tussen sympathiserende leden of Full Members.

A4. De Facebook groep is online het belangrijkste instrument om contact te houden met onze leden en dient in de eerste plaats als praat/contact groep, waar clubleden en sympathisanten elkaar dagelijks kunnen treffen om kennis en ideeën uit te wisselen. Elkaar kunnen proberen te helpen met het oplossen van een probleem, of waar men kan afspreken om samen een tourritje te organiseren in clubverband en/of met een klein groepje eropuit te trekken. Zoeken en verkopen van bromfietsonderdelen en gehele bromfietsen is eveneens toegestaan mits dit gebeurd volgens onze huishoudelijke groepsregels. (worden hieronder besproken van punt V1. tot en met V16.)
Discussiëren kan en mag, maar met respect voor elkaar en elkaars mening en dus zonder elkaar verwijten te maken. De regels zoals beschreven in punt A3.. zijn uiteraard ook op de Facebookpagina van toepassing. Denk je dat dat niet zal lukken ? Hou je dan buiten de discussie. Grof of provocerend taalgebruik wordt NIET GETOLEREERD en kan leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de Facebookgroep en/of club. Wij maken op dit punt geen onderscheid tussen sympathiserende leden of Full Members.

A5. Het is niet verboden om dialect te schrijven maar probeer er toch aan te denken dat in deze groep mensen zitten van over heel België en Nederland en dat Uw dialect daarom niet altijd vanzelfsprekend begrepen wordt aan de overzijde van het land. 

A6. Wat post je op de Facebookgroep en wat niet ? We zijn daar relatief soepel in, maar we proberen om de eigenheid en het overzicht van de groep te bewaren toch zoveel mogelijk Camino of brommer gerelateerde dingen te posten. Grappige filmpjes of foto’s kunnen maar probeer ook deze brommer/motor gerelateerd te houden. Dingen die te ver “off topic” gaan worden automatisch en zonder waarschuwing door de beheerders/moderators verwijderd.

A7. Als U een probleem ondervindt met de clubwerking, haar bestuur of haar leden. Of vind dat er bepaalde dingen beter zouden kunnen. Laat ons dat dan weten, we gaan graag met U in dialoog en bekijken graag of er een oplossing mogelijk is voor uw probleem. En of uw suggesties eventueel in aanmerking komen om besproken te worden met het bestuur en de clubleden.

A8. Wij kunnen absoluut niet aanvaarden, dat de club, haar bestuur en haar leden elders en openbaar in een slecht daglicht gesteld worden en/of bedreigd worden. Met mogelijke imagoschade aan personen en/of de merknaam van de club tot gevolg. Mochten wij dit toch  vaststellen zijn wij genoodzaakt U per direct de toegang tot onze club/groep te ontzeggen.
Mocht blijken dat de imago of merknaam beschadiging te groot is zullen wij het niet nalaten hiertegen klacht in te dienen voor laster en eerroof en zullen wij eventuele gerechtelijke stappen niet uitsluiten. 

A9. Mochten wij besluiten U uit de groep/club te moeten verwijderen wegens het overtreden van één of meerdere van hierboven genoemde regels, behouden wij ons het recht om Uw lidmaatschap bij het BEHVA met onmiddellijke ingang in te trekken zonder terugbetaling van het aanbetaalde lidgeld of enige schadevergoeding in welke vorm dan ook. U heeft in dat geval de regels overtreden en wij hebben reeds kosten gemaakt met betrekking tot de werking van de club. Echter zal meestal gekozen worden voor een uitdoofscenario waarbij Uw rechten bij het BEHVA via onze club tot zijn volgende vervaldag behouden blijven. En zullen wij U NIET opnieuw uitnodigen om Uw lidmaatschap te verlengen.

A10. Mocht U om een bepaalde reden en tijdens een lopend seizoen besluiten de club te verlaten. Kan U eveneens geen aanspraak maken op een gedeeltelijke of gehele terugbetaling van uw aanbetaalde lidmaatschapsbijdrage. Noch een schadevergoeding te eisen onder welke vorm dan ook.

A11. Honda Camino Community is een feitelijke vereniging en wordt als danig bestuurd door vrijwilligers. Er kan dus op geen enkel moment een eis gesteld worden ten aanzien van de club en/of haar bestuurders. Alle eventuele aangeboden diensten en voordelen zoals hulp bij administratieve zaken, kortingen bij handelszaken en toegangs korting tot evenementen zijn niet bindend of afdwingbaar en worden aangeboden voor zolang het bestuur de tijd en de mogelijkheid heeft deze aan te bieden. Het enige waartoe onze club zich verbindt is U toe te voegen aan de database van het BEHVA zodat U voor zolang de looptijd van uw lidmaatschap bij onze club geldig is en voor zolang deze niet werd geschorst door het overtreden van één of meerdere clubregels.

 

Met dank voor U aandacht,  

Het HCC team, 

bottom of page